Exames

Somos centro examinador oficial de Oxford Test of English, Goethe-Institute, SIELE, Instituto Camões e CILS. Tamén ofrecemos preparación para outros exames de titulacións oficiais.