Examen CAPLE

Os exames de PLE (Português Língua Estrangeira) do CAPLE-FLUL son recoñecidos a efectos de estudos, carreira académica, emprego, obtención de nacionalidade portuguesa, etc., por diferentes entidades e institucións portuguesas e estranxeiras.

Examen CAPLE – Instituto Camões

Os exames A1 a C2 poden ser usados para fins educativos, sociais, profesionais ou outros.

O Exame A2 – CIPLE está identificado na lexislación portuguesa en vigor como o nivel mínimo para a adquisición da nacionalidade portuguesa.

O Exame B2 – DIPLE é solicitado polas universidades portuguesas para a finalización de cursos de graduación.

Datas das Épocas de Exame en 2022

Exame

 

ACESSO

 

CIPLE

 

DEPLE (B1)

 

DIPLE (B2)

 

DAPLE (C1)

 

DUPLE (C2)

Epocas internacionais

 

10 de Maio / 12 de Xullo / 8 de Novembro

 

12 de Maio / 14 de Xullo / 10 de Novembro

 

11 de Maio / 13 de Xullo / 9 de Novembro

 

10 de Maio / 12 de Xullo / 8 de Novembro

 

12 de Maio / 14 de Xullo / 10 de Novembro

 

11 de Maio / 13 de Xullo / 9 de Novembro

PRAZOS DE INSCRIPCIÓN

Épocas dispoñibles

As inscricións abriranse o 1 de Marzo de 2022

PREZO DOS EXAMES

CIPLE y CIPLE escolar (12 a 15 anos) (A2)

DEPLE y DEPLE escolar (12 a 15 anos) (B1)

DIPLE y DIPLE escolar (12 a 15 anos) (B2)

DAPLE (C1)

DUPLE (C2)

72€

92€

112€

127€

142€

A taxa do exame págase con tarxeta ou a través de transferencia bancaria. Despois de cubrir a ficha de inscrición, siga as instrucións sobre o pagamento. A taxa de matrícula non será devolta.

PROCESOS DE INSCRIPCIÓN

Proceso de inscrición

Para inscribirse, debe escoller o exame que pretende realizar nesta páxina https://caple.letras.ulisboa.pt e seguir as instrucións. Feita a inscrición, recibe unha mensaxe electrónica. Siga as instrucións desa mensaxe.

Os candidatos que se inscriban nun exame deben ter coñecemento das Normas para a realização dos exames.

 

RECOMENDAMOS A LECTURA TOTAL DAS NORMAS

  • 1. Os candidatos só poden realizar un Exame de PLE por Época de Exames.
  • 2. Os candidatos deben, no(s) dia(s) do Exame,
  • (i) levar o documento original de identificación usado para facer a inscrición (DNI, Pasaporte ou Título de residencia);
  • (ii) presentarse 20 minutos antes da hora marcada para o inicio do Exame, na aula indicada.

Despois de escoller o LAPE onde vai facer o exame, pode usar os contactos disponibles na páxina para facer preguntas, resolver dúbida ou pedir axuda.

PARTES DOS EXAMES

EXAMEN CAPLE – INSTITUTO CAMÕES